/ 3 نظر / 4 بازدید
مریم

اون 18 ساله هه عجله داشته...؟؟؟ ترسیده بترشه به روزنامه پناه اورده؟؟؟[متفکر]

یک پیر

بابا خوشگل ...با این تفاسیر خو الان من رو که رو هوا برده بودن ...خدایش هردوشون پر توقعنا اون یکی 30000 ریال حقوق این یکی هم سطح حقوق تازه با بچه ...ماشالا اشتها

اریان

چه دورانی داشتند.حال کردند[لبخند]