/ 5 نظر / 15 بازدید
سعيد

بلوتوث هوشمند ماشين جوپيتر جک – Jupiter Jack مکالمه راحت ، آرام ، بي خطر و آسان در حين رانندگي با دستگاه جوپيتر جک… هم رانندگي کنيد، هم با موبايل صحبت کنيد و هم به موزيک گوش کنيد. http://ow.ly/8ky84

یک پیر

نمیشد من 1 چند سالی زودتر به دنیا میومدم ؟ اون موقع ها این چه تیکه ای تو سر من ...اومدن گربه سیاه ...[قلب]

محمد

سیبیلتو برم

سجاد

اون موقع اکثرمردم خودشون وبه فرنگیهانسبت میدادن برای کلاس این بدبختاهم خودشونوگربه ی فرنگی کردن وآخرشم گربه شدن مخصوصأ اون شهرام بی پدرومادر