/ 2 نظر / 10 بازدید
محمد

چه زیبا خوابیده [ناراحت]

محمّد

پشت دریا شهری ست... قابقی باید ساخت دور باید شد ازین خاک غریب... ناراحتی نداره... اتفاقا خوش به حالش. دل کند ازین خاک.