حدیث نفس من شاید ...

دیروز امروز فردا...کی از فرداش خبر داره.کی میدونه فرداش پر از غمه یا پر از شادی.کی میدونه زنده است یا مرده.

کی بود؟چی شد؟ چی گفت؟... همه زندگیمون پر از پرسیدن همین چند کلمه شده غافل از اینکه تو چی بودی؟ تو چی گفتی؟تو توی این زندگی چی شدی؟

امدیم نبودید رفتیم...همه ی زندگیت میشه انتظار برای کارای دیگران.برای به دست اوردن رضایت دیگران.

شاید زندگی همین باشه چون ما وجودمون وابسته به وجود دیگرانه شاید هم زندگی همین نباشه چون ما باید برای خودمون زندگی کنیم

زندگی زندگی زندگی چند بار تکرارت میکنم اما همچنان دنبالت میگردم.انصاف داشته باش و به منم بهترین روت رو نشون بده.

پ.ن:همچنان پر از اشفتگی همچنان پر از حسهای ناب و پر از حس های غم.اما همون حسهای ناب به اندازه ی همه ی حسهای بد شاید بیارزه شاید هم نیارزه...

پ.ن: کی میدونه حس ناب من چیه؟حس ناب من فقط حس نابه خودمه .چرا باید به بقیه بگمنیشخند

/ 5 نظر / 15 بازدید
محمد

[گل] نمیخوای بگی چرا فیلممون میکنی خانم جان؟[خنده]

امین

Agha Man Hanuz Dar Gire Poste Ghablitam Vaghean In Morde ?? Age Namorde Vaghean Chan Saleshe Khob Khob Chi kaar Konam Dar Gir Shodam :D:D

رسول

متنت بوی غم می ده! شاید دلتنگی. چه کسی میداند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟پیله ات را بگشا,تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی... "نمیدونم از کیه ولی قشنگه واسه تو هم بد نیست"

محمد

نه دیگه ! خوب به ما هم بگو [نیشخند]

فاطمه bio

[ابرو][ابرو][راک][چشمک][چشمک][نیشخند]