از من و او رضا امیر خانی

هنوز هم کسی نمی داند چرا به ان خانی اباد می گفتند؟از کی اباد شد؟خود خیابان خانی اباد از بالای ساخلوی قزاق ها شروع می شود وتا باغ معیر الممالک ادامه داشت.از جنوب به سمت شمال طرف راست خیابان ر از دکان های مختلف بود.اول خیابان یخچال حاج قلی.تابستان دور و برش ر بود از درشکه و دوچرخه . گاری دستی.            از من و او رضا امیر خانی

/ 2 نظر / 9 بازدید
سیمین

جهان را اندازه می کنم با قدم هایم ! چهارده سیزده دوازده … از این جا تا آن جا فاصله ای که به تو ختم می شود ... و نگاهم به سمت تو می آید ... خودت را عقب می کشی جهان ام بزرگ تر می شود ! به اندازه چند قدم که دلتنگ تر می شوم دورتر می شوم ...!