خداحافظی..

خداحافظ برای مدت 2 هفته...بای بایبای بایبای بای. برای کوچه های قدیمی  و بهترین و خوبترین و با صفا ترین رهگذرهاش دلتنگم...قلب.

/ 3 نظر / 14 بازدید
یک پیر

خوب شد نوشتی 2 هفته وگرنه دلم میشکست ...برو به سلامت امیدوارم بهت خوش بگذره وووو 2 هفته بسیار خوبی رو در پیش داشته باشی گل دختر [ماچ][بغل][قلب]

جانعلی

خوش بگذره اسم رستورانه البیک هستش ALBIK تلفظشه [تایید]

رسول

برو به سلامت مادلتنگتیم. . . اگرخواهی زگردون یک وفایی در این وب دختری دارد صفایی بدان بنهفته صد پندار زیبا ندیدم من زآن هرگز جفایی