/ 3 نظر / 40 بازدید
جرم شناس

وای هفت سینتون فوق العاده ست...چه حس خوبی به آدم میده ایشالا به سلامت برین وبرگردین[گل]

رسول

صفا دارد شکست ساغر وپيمانه و توبه بيا در مجمع رندان ، که بشکن بشکن است امشب

امین

چه جالب تموم سوالها و صحبت هایی که امشب کردم جوابشون اینجا نوشته !حج اقا [نیشخند]