تراوشات ذهنی به یک باره...

دلم یک زندگی پر از خالی میخواهد...
پر از خودکامگی و خالی از هر چه خویشتن داری است...
دلم تو را میخواهد...
تو که میتوانی باشی ؟کس بی کسی ...
ببین خودت هم پر از پارادوکسی انتظار داری من چه باشم...

 

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
محمد

تراوشات ذهنی یک دیوانه (مجنون) همین تضادهاست که آدم رو گیج و ویج میکنه

محمد

ممنون بخاطر معرفی کتاب حتما کتاب خوبیه

رسول

دلتنگی آدمو یه گوشه می کشه یه جای تنهای تنها تا خودش و هزار تا دیگه بریزند سرش و . . . همین جوریه که پارادوکس ایجاد میشه فکرمی کنی تنهایی ولی سرت شلوغه با کسی هستی که با بودنش حس تنهایی داری خدا کنه کسی رو داشته باشی که در کنارش بازم احساس تنهایی نکنی.

محمد

بله میدونستم خودت نوشتی میتوانیم نوشته هایتان را تشخیص بدهیم[عینک]

محمد

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را؛ زیرا خوشی آن است که تو می خواهی؛ و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد ... [گل]