بدون شرح

ناراحتم با تمام وجودم غمگینم...

خدایا خودت فقط خودت...

این اهنگه حس خوبی بهم میده.شاید دیگه این چیزا به این دوران ما نیاد اصلا شاید

همه به دید یه مشت عقاید بی اساس بهش نگاه کنن اما همیشه منو اروم

کرده.

میتونم بگم با شنیدن ملودی های مجید انتظامی سبک میشم چون همراهش اشک

میریزم بعد اروم میشم برای همین  یه روزای خاصی که دلم عجیب گرفته باشه گوش

میکنم.

 

دعا:  خدایا خودت حفظش کن .ارامشش را بازگردان.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید