شب دیوانه یا دیوانه ی شب

شبا میزنه به سرم...

خوبه که فقط چند روز دیگه مونده...

برگردم بهترم یا بدتر؟

شب بیچاره با تعجب نگام میکنه...

بیچاره شب احمق...

چرا شبو میزنی به سرم؟

چرا سر رو میزنی به شبم؟

چرا شبا میزنه به سرم؟

پ.ن:خوابم نمیبره.اه لعنتیییییییییییییییییییییییی.

/ 1 نظر / 20 بازدید
امین

وای از این شبایی که آدم خوابش نمیبره .. خیلی گنده واقعا لعنتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی