/ 2 نظر / 75 بازدید
محمّد

باز گردد عاقبت این در...؟ بلی رخ نماید یار سیمین بر...؟ بلی این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زان می انور...؟بلی

محمّد

باز گردد عاقبت این در...؟ بلی رخ نماید یار سیمین بر...؟ بلی این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زان می انور...؟بلی مولوی