این روزها...

حرفی برای گفتن نیست این روزها

گاه این ها گویا ترند...

ببند و بخوان و همراه شو...

دستت را بگذار روی دهانت 

ان یکی را روی قلبت.

ببند و بخوان و همرا شو.

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
اشک بی جواب

حرفهای زیادیست برای گفتن این روزها،ولی نگاهها گویاترند.حنجره ات را آزاد کن از بغضهای در گلو خفته ات،فریاد کن آواز غم انگیز مرگ پرواز را و بخوان شعر بودن در شب تاریک را و نجوا کن این آواز قدیمی را که هزار بار بود به زصبح استبداد ، برای دسته پا بسته ،شام آزادی