/ 4 نظر / 24 بازدید
محمد

شاه ماهی هنر ایران اووووخ گشنمه

رندك

[متفکر] من درست متوجه نشدم الان گوگوش چند سالشه ؟

محمد

نه برای شاه ماهی[زبان]

مریم

از چندسالگی خوانندگی رو شروع کرده قرمه سبزی جان؟ [سوال]